dilluns, 3 de febrer del 2020

Els projectes

A l’institut, generalment, organitzem els continguts en àrees. Aquest fet provoca que treballem les matèries de manera aïllada i que fragmentem l’aprenentatge.

Vam creure que de vegades cal eliminar les barreres entre les disciplines i apostar pel treball interdisciplinari. Aquest tipus de treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu que trenca les barreres entre la teoria i la pràctica, i permet treballar una temàtica englobant les diferents disciplines.

D’acord al Projecte de Direcció atendrem tant els projectes que proposi el Departament d’Educació (A) i com projectes pedagògics propis (B) de caràcter interdepartamental sobre dies internacionals i sobre aspectes de rellevància per al dia a dia del centre. De vegades cal eliminar les barreres entre les disciplines i apostar pel treball interdisciplinari. 

A. PROJECTES DEL DEPARTAMENT O ALTRES INSTITUCIONS


1. #aquiproubullying


El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.


2. Practicum (MUPS: Màster Universitari en Pràctiques de Secundària)Som centre de referència per acollir les pràctiques dels futurs professors de secundària.

3. Intervenció plurilingüe

Donem continuïtat a projectes com AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en una Llengua Estrangera), GEP (Generació Plurilingüe) i Avancem (Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües) per afavorí el coneixement de llengües estrangeres  en matèries docents.

4. Servei Comunitari

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. La finalitat última garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.B. PROJECTES PROPIS


1. Projecte UNESCO
D’acord al Projecte de Direcció crearem projectes pedagògics interdepartamentals aprofitant els dies internacionals o setmanes per esdevenir ESCOLA UNESCO i afavorir un ambient de treball cooperatiu vinculat a projectes.

1r trimestre

16 d’octubre: alimentació
Novembre: setmana de la ciència 
25 de novembre: violència contra les dones

2n trimestre

Desembre: setmana del recapte d’aliments
27 de gener: víctimes de l’Holocaust
11 de febrer: dona científica
21 de febrer: llengua materna i Setmana del Plurilingüisme
8 de març: dona

3r trimestre

14 de març: setmana de les matemàtiques 
21 de març: poesia
Març: Projecte Fem Memòria (vinculat a la Guerra Civil espanyola)
7 d’abril: salut
23 d’abril: Sant Jordi (dia del llibre i la cultura)
3 de maig: llibertat de premsa
5 de juny: medi ambient setmana de l’energia sostenible


2. Minitreball de síntesi (3a setmana)

S’implementarà a 1r d’ESO el curs 2020-21 i així successivament.


3. Treball interdepartamental

Per nivell educatiu i àmbit (lletres, ciències i arts) treballa l’assoliment de les competències bàsiques.


4. Martí-Net

Projecte per afavorir la conscienciació ambiental amb l’objectiu d’esdevenir Escola Verda. Afecta tant les dinàmiques d’aula com el centre en conjunt.

5. Tots som Martí

Aquest projecte vol posar en valor la convivència del centre com a punt principal de la gestió humana de l’alumnat i dels conflictes. També reforça el paper de centre inclusiu i la voluntat de reforçar els valors propis de la societat oberta i justa que volem aconseguir. Inclou projecte externs com #aquiproubullying

6. S-Martí-C

Aquest projecte vol aconseguir que les tecnologies siguin una peça més en la manera d’enfrontar els reptes de l’ensenyament. Les TAC i tot allò associat amb la tecnologia aplicada (ús dels mòbils, per exemple) ha de ser planificat per tal que l’assoliment competencial sigui reeixit i útil per als reptes de la nostra societat.


7. STEAM-Cat
Resultat d'imatges per a "steamcat"

Aquest projecte vol aconseguir que les noies en particular i l’alumnat en general aprofundeixi els coneixements vinculats a la societat tecnològica on vivim des d’un punt de vista de ser generadors d’aplicacions i solucions tecnològiques als reptes del present i el futur immediat.

8. Fem memòria

Projecte interdepartamental que posa en valor educatiu la Guerra Civil espanyola i les conseqüències que encara té el país i posa en valor la visita dels espais de la guerra i de l’exili i a al vegada emfatitza la memòria dels àvis vers els néts com a fil conductor del projecte. Es posa en valor la literatura i l’art vinculat a aquest període de la història.

9. Projecte DIALLS

El projecte DIALLS està liderat per la Universitat de Cambridge. Els alumnes de tercer d'ESO conjuntament amb alumnes d'altres escoles de set països europeus treballen en un projecte europeu per desenvolupar un Programa d’Alfabetització Cultural (Cultural Literacy Learning Programme, CLLP), on els joves de totes les edats aprenen les habilitats de «diàleg i argumentació» per poder-se comunicar millor els uns amb els altres, entenent les seves perspectives i explorant els patrimonis culturals i valors diferents de les persones que viuen a Europa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada